Wat is nudgen?

Nudgen is het beïnvloeden van keuze gedrag door een zetje in de goede richting te geven. Dit wordt gedaan zonder iemand iets te verbieden of financieel te prikkelen. Een nudge is een methode om het keuzegedrag van iemand deels onbewust te beïnvloeden.

Verschillende manieren van nudgen

In een recent onderzoek zijn verschillende manieren van nudgen met elkaar vergeleken. Er is hierbij gekeken naar 7 manieren van nudgen verdeeld over 3 categorieën: cognitief-, emotioneel- en gedragsgericht nudgen.

  • Cognitief nudgen is het voorzien van de consument met informatie. Denk aan de voedsel labels die je vertellen hoeveel zout, suiker of vet in een portie zit.
  • Emotioneel nudgen is gericht op het creëren van een goed gevoel bij een gezonde keuze. Bijvoorbeeld door het laten zien van een foto waarop iemand blij in een appel bijt.
  • Bij gedragsgericht nudgen wordt de gezondere keuze de makkelijke keuze. Bijvoorbeeld het op ooghoogte plaatsen van gezondere producten in de supermarkt, of het verkleinen van een portiegrootte.

Wat is het meest effectief?

Terwijl wij ons in Nederland nog druk maken over het gebruik van een voedsellabel, blijkt dit de minst effectieve methode te zijn. Deze methode kan leiden tot een vermindering van 64 kcal per dag. De op emotiegerichte nudges zijn efficiënter. Deze kunnen leiden tot een afname van 129 kcal per dag. Maar de meest effectieve manier van nudgen zijn de gedragsnudges. Dit kan namelijk wel oplopen tot een lagere inname van 209 kcal per dag!

Nudgen is een effectieve methode om iemands gedrag aan te passen. Dit hoeft niet alleen vanuit de overheid, je kan dit ook bij jezelf doen of bij anderen. Bijvoorbeeld door fruit in zicht te laten staan of een flesje water bij de hand te houden. Het aanschaffen van kleinere porties of kleiner servies kan ook helpen om minder te eten. 

Bron: Cadarlo, R et al. (2019) Which Healthy Eating Nudges Work Best? A Meta-Analysis of Field Experiments. Geraadpleegd op 1-8-2019 via https://faculty.insead.edu/pierre-chandon/documents/Articles/Cadario%20Chandon%20Healthy%20Eating%20Nudges%20Marketing%20Science%202019.pdf