Het onderzoek

375 mensen die succesvol waren afgevallen werden ondervraagd naar hun beweegpatroon. Wanneer, hoe vaak en hoe lang ze aan fysieke activiteit deden met als doel om de gezondheid te verbeteren.

Bijna 70% gaf aan op vaste tijden te sporten. En wat bleek? Deze mensen trainden vaker en langer dan mensen die geen vast schema aanhielden. De meeste gaven aan bij voorkeur in de ochtend te sporten, maar dit maakte voor de frequentie en de duur van het sporten geen verschil. Mogelijk creëer je door het aanhouden van een vast schema gemakkelijker een gewoonte.

Plan je trainingen in op vaste tijden

Wil je vaker gaan sporten? Probeer dan je trainingen in te plannen op vaste tijden en momenten. Mogelijk kan het je helpen om vaker in beweging te komen. Wanneer ga jij aan de slag?

Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/oby.22535